สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน " ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39"

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน " ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา จัดโดย บ.พีเค เอ๊กซิบิชั่น จำกัด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้อง การตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว การเก็บใบเสร็จรับเงินและโปรแกรมนำเที่ยวไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนตรวจสอบให้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เข้าร่วม