ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป กรมการท่องเที่ยว เปิดให้บริการรับยื่นเอกสารทำรายการใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นอกเวลาทำการ

กรมการท่องเที่ยว พร้อมเปิดให้บริการรับยื่นเอกสารทำรายการใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวนอกเวลาทำการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ Centerpoint of Siam Square (Digital Gateway เดิม)เปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. และวันเสาร์ถึงอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. - 19.00 น. โดยเปิดให้บริการดังนี้

1. บริการรับยื่นเอกสารขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ - จดใหม่ - เปลี่ยนแปลง - ต่ออายุ - แจ้งบัตรหาย

2. บริการรับยื่นเอกสารการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว - ขึ้นทะเบียน - แจ้งหายขอทำบัตรใหม่

3. บริการรับยื่นเอกสารธุรกิจนำเที่ยว - ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น - รับเอกสารการทำรายการ (เพื่อจัดส่งให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางต่อไป)