Executives News

Executives News


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard)

วันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard) โดยมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ณ จังหวัดเชียงใหม่