Activity

พิธีเปิดงานโครงการอบรม อาสาแจ้งเหตุ ระวังภัยให้กับตำรวจท่องเที่ยว

ประชุมผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว จัดโดยกองกลาง

งานสังสรรค์ ปีใหม่ 2555 ของสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว

ข้าราชการสังกัดกองวิชาการท่องเที่ยวได้อวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่นาย ขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกองกลาง ร่วมอวยพรปีใหม่ แก่อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ อาคารสมบัติ คุรุพันธ์ นันทนาการ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม.

1