สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคใต้เขต 1

1 ถ.กุลวัฒน์อุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทร : 074-232230, 074 – 231552, 074 – 220376
แฟกซ์ : 074 - 230151

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคใต้เขต 2

เลขที่ 71 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076217002
แฟกซ์ : 076217003

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคใต้เขต 3

สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์: 075 - 663246
แฟกซ์ : 075 - 663246

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคใต้เขต 4

อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ. ดอนนก ต. มะขามเตี้ย
อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077 283 612

 

;