สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลาง

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคกลางเขต 1

สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034 - 520335, 084 - 9034136
แฟกซ์ : 034 - 520335

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคกลางเขต 2

สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)
157 สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 035 - 245417
แฟกซ์ : 035 - 245417

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคกลางเขต 3

สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถ. เทิดพระเกียรติ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์: 032 - 611543 , 032 - 604777
แฟกซ์ : 032 - 661543

;