รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร
นายอักษร แสนใหม่

ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร   :
e-mail :

การประชุมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน ณ ห้องแถลงข่าว

  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •