รายงานอันดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 13 เมษายน 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 เมษายน 2561  Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 Download
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 Download