กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการอาหารริมทางและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาอาหารริมทางเพื่อการท่องเที่ยว

 

ตารางการอบรมการพัฒนาอาหารริมทางเพื่อการท่องเที่ยว

 

กรุงเทพ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai  

สงขลา

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
โรงแรม บุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์

เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่

 

YouTube : www.youtube.com

Website : www.tourism.go.th

Brochure : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

สำรองที่นั่งโทร 092-992-6564