โฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ในเมืองรอง 55 จังหวัด

                        

ดาวน์โหลดเอกสาร