วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) สำหรับผู้ประสานงานฯ รายเดิมต่ออายุ และรายใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๒ โรงแรมตวันนา

ดาวน์โหลดเอกสาร