ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร