ประกาศยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยวและจัดการอบรมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร