ประกาศขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อนสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร