ประกาศผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นเพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร