ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร