ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลดเอกสาร