ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพวิถีไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร