ราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญญชี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินในประเทศไทย เพื่อขอรับสิทธฺประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศนประเทศไทย เรื่อง Attrition โดวิธีเฉพาะเจาะจง