ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร