ประกาศปนะกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว WC OK ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร