ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Universal Design) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร