ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กรมการท่องเทียวและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(CSR) ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง จ.อ่างทอง

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ เลขานุการกรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเทียวและสื่อมวลชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(CSR) ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ จัดตกแต่งฐานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบเพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทีเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ ทั้งนี้มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง จ.อ่างทอง