ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์  รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว