ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น3