ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมแนวทางการจัดระเบียนและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)

การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

งานแถลงข่าว “การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์”

งานปล่อยขบวนผู้เข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่ 6 (TIFDF 2018)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการ THAILAND TODAY

การติดตามเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จากกรณีเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มและจมลงในทะเล ที่จังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”

การอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ และมาตรฐานอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การจัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2561

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่ 6 (Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF 2018

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางไปตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพิจิตร

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจและติดตามงานโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

การถ่ายโอนภารกิจงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASEW 2018)

กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย

1