ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 16 ปี

งานแถลงข่าว“โครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว” สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการ Clean Food Good Service Street Food Thailand 2018)

เข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561

การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2561

ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "รักกัน ชวนออกกำลังกาย สร้างสุขได้อย่างยั่งยืน"

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

งานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย

พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 (Thailand International Film Destination Festival 2018)

พิถีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561

เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประชุมกับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561

ลงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชายแดน ณ ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การประชุมแนวทางการจัดระเบียนและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)

การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 6ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน”

1