ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) และมาตรฐานอาเชียน

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ;