ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

รูปถ่ายพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม
 ;