กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี 2560

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงเเรม

มาตรฐานเรือภัตตาคาร

มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •