องอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายภาษิต  พุ่มชูศรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมา...
องอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายภาษิต พุ่มชูศรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2557...
รวมข่าวกรมการท่องเที่ยวดูเพิ่มเติม >>
การอบรมเรื่อง วิธีการ ขั้นตอน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่าง...
การอบรมเรื่อง วิธีการ ขั้นตอน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่าง...

 

ข่าวประกาศกรมการท่องเที่ยวดูเพิ่มเติม >>
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย  “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”...
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”...

 

ข่าวประกวดราคาดูเพิ่มเติม >>
ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว กรณีมีการหลอกลวงให้ซื้อร...
ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว กรณีมีการหลอกลวงให้ซื้อร...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงานดูเพิ่มเติม >>
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ.
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ

 

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ค่ะ