สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2558 (จำแนกตามสัญชาติและถิ่นที่อยู่)

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2558 

เดือน
จำแนกตามสัญชาติ
จำแนกตามถิ่นที่อยู่
มกราคม
 
 
กุมภาพันธ์
 
 
มีนาคม
 
 
เมษายน
 
 
พฤษภาคม
 
 
มิถุนายน
 
 
กรกฎาคม
 
 
สิงหาคม
 
 
กันยายน
 
 
ตุลาคม
 
 
พฤศจิกายน
 
 
ธันวาคม
 
 
มกราคม - ธันวาคม

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2219 4010-7 ต่อ 735


วันที่ประกาศ 17 มี.ค. 2559