• การพัฒนาบริการท่องเที่ยว ใหม่
  • ฐานข้อมูล ใหม่
  • ค้นหา 360 ใหม่
  • TIFDF
  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่
  • Asean ใหม่
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • Facebook กรมท่องเที่ยว
รวมกิจกรรมกรมการท่องเที่ยว
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ...

 

ข่าวประกาศ
จุดบริการรถฟรี ร่วมพิธีถวายความอาลัย
จุดบริการรถฟรี ร่วมพิธีถวายความอาลัย...

 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารกรมการท่องเที่ยว (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารกรมการท่องเท...

 

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจ...